Manisa Mutlu Son Masaj Hizmetleri Esra

Manisa Mutlu Son

Manisa Mutlu Son Karısının ve oğullarının itirazına rağmen geneleve gitmemek şöyle dursun, sonunda tamamen orada yaşamaya başladı ve ilaçlar, hastalıklar ya da başka sebeplerden dolayı öyle bir hale düştü ki, kadın iki oğlundan büyük olanını vesayetine geçirmesi için adamı ikna etti. Euktemon’un oğlu babasının Alce’nin oğlunu vesayetine geçirme girişimine direnince, yaşlı adam Alce’yle evlenip oğlunu varisi ilan etme tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Euktemon’un oğlu, kadının oğlunun mirasının tek bir çiftlikle sınırlandırılması şartıyla vesayeti kabul ederek, en az zararla bu işten sıyrıldı.

[36] Başka bir dava da Antigone adlı sosyetik bir fahişeden köle oğlan satın alan ama anlaşma sırasında cinsel açıdan çok uyarıldığı için kandırıldığını fark etmediğini savunan bir adamla ilgiliydi. Alıcı Epicrates’in jüriye söylediğine göre Antigone ve satıştaki ortağı Athenogenes, kendisini oğlanla birlikte babasını da satın almaya ve parfüm işindeki borçlarını üstlenmeye ikna etmişlerdi. Anlatıldığına göre Athenogenes, ona borçlarının “ufak bir meblağ olduğunu” ve “dükkandaki zeytinyağı, parfüm ve şifali bitki stoklarıyla kolayca kapatılabileceğini” söylemişti. Epicrates sözleşme kendisine okunduğu sırada fazla oralı olmadığı yönünde ifade veriyordu. Yalnızca köle oğlanın kendisine verileceği anı düşünüyormuş o sırada. Satış sona erdiğinde Antigone, kendisine düşen payla başka bir çocuk fahişe satın almış.

Manisa Mutlu Son

Manisa Mutlu Son Çok geçmeden Epicrates’in aklı başına gelmiş ve karşılayabileceğinden fazla borç üstlendiğini idrak etmiş. Bazı arkadaşlarını da yanına alarak Athenogenes’in karşısına çıkmış. Kalabalık toplanmış ve sonu mahkemede biten bir kavga patlak vermiş. Mahkemede Epicrates kendisini sözleşmeden çıkarmaları için jüriyi ikna etmeye çalışmış. Bu konuda başarılı olup olmadığına dair bir kayıt yok ama jürinin, cinsel uyarılmanın alıcıyı imzaladığı şeyi okumaktan alıkoymuş olabileceğini kabul etmesi pek muhtemel görünmüyor. Antıgone ve Athenogenes’in hukuki sorunları, Korintli cariye Neaera’nın çalkantılı hayatı karşısında önemsiz kalıyordu.

Neae-ra’ya Karşı adındaki dava, bir yabancı olan Neaera’nın Atinalı bir erkekle yasadışı evlendiği ve kendi kızını. Atina vatandaşlığına hileyle geçirdiği yönündeki suçlamalara karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Bu dava, yıllarca seks ticareti yapmış kadının bütün hayatının soruşturulmasına neden oldu. Neaera’yı suçlayan Apollodorus’a göre kadın henüz küçük bir kızken. Çocukların sırtından para kazanma konusunda “iyi bir göze” sahip olan Korintli madam Nikarete’ye satılmıştı.