Manisa Mutlu Son-Masöz Bayan Esra

Manisa Mutlu Son-Masöz Bayan Esra

Manisa Mutlu Son-Masöz Bayan Esra Öteki cinsel sapkınlar boyundurukla teşhir ediliyor, taşlara bağlanıyor ve üzerinde ziller olan başlıklar takıyorlardı. Bu cezalar hapis veya bedensel cezalardan daha hafif olsun diye veriliyordu fakat sex kabahatlarından dolayı teşhir edilen insanlar kimi zaman taşlanırken, bazen de taciz ediliyorlardı. Eskiden beri şehirlerdeki ekonomik ve toplumsal yaşamı büyük ölçüde denetim eden güçlü tecim loncaları, özsevi kırıcı davranışlar sergileyenleri dışlıyordu. Bu loncalar düzeltim devri seks hukukuna model oluşturdular. Lonca kuralları katıydı. Sözgelimi bütün ömrünü bulunduğu mevkiye vakfetmiş bir usta, eğer eşi evlendikten derhal sonrasında çocuk doğurursa, ustalığını kaybedebiliyordu.

Eşleri zina yapan lonca üyelerinden boşanmaları isteniyordu; affetme diye bir seçenek söz konusu değildi. Loncalar saflarını sıkı, ücretlerini yüksek tutmak için kovma tehdidine başvuruyordu ama bu hem de ahlaki bir uzlaşmayı yansıtıyordu. Bir lonca zina yapan bir ustanın çocuklarının sonsuza dek dışlanması gerektiğine hükmediyorsa, bunu yapmasının nedeni insanların zina icra edenın tüm sülalesinin kirlenmiş olduğuna inanmalarıydı. Loncanın adının lekelenmesindense bir ailenin kovulup yoksullaşması daha iyiydi. Zinadan dolayı kovulma cezası devlet hukukunda da yer almaktaydı. 1635’te Bavyera’nın genişleyen terbiye yönetmeliği, zina icra eden çiftlerin -seks yapmış oldukları sırada her ikisi de başkasıyla evli olanlar- beş yıl kovulmasını öngörüyordu.

Manisa Mutlu Son-Masöz Bayan Esra

Manisa Mutlu Son-Masöz Bayan Esra Tekrar birbirleriyle cinsel ilişki kurdukları tespit edilirse, ölüm cezasına çarptırılıyorlardı. Bu ağır cezanın mantığı yasada şöyle ifade ediliyordu: [Eğer] bu ağır kabahatlar elden geldiğince azim ve ciddiyetle önlenmezse veya cezalandırılmazsa, Yüce Tanrı olağanüstü gücenir, öfkelenir ve her türlü savaşı, huzursuzluğu ve öteki musibetleri tüm ülkeye musallat eder. İster Katolik isterse Protestan olsun, Alman eyaletleri tebaalarının davranışlarını düzenleme konusunda her türlü yetkiye sahipti. Çok çeşitli ve ayrıntılı seks yasaları her yerde uygulanıyordu. Hatta bazen bu yasalar çakışıyor ve hakimler neye karar vereceklerini şaşırıyorlardı. Öte taraftan bu yeni terbiye düzenlemesi patlaması daha derin bir mesele yarattı.

Eyaletler seksi ne kadar fazla denetlemeye kalkışırlarsa güçlerinin o denli zayıf olduğunu hissediyorlardı, zira bireysel davranışları denetim etmenin hiçbir yolu yoktu. Baden’de hanımlarla adamların birlikte banyo yapmasını yasaklayan yasaya benzer yasalar yürürlüğe koyuluyordu ama bu yasalara hakkaten uyulduğunu kim bilebilirdi? Yasa koyucular yurttaşların suda azmadıklarından nasıl kararlı olabilirlerdi? Olamazlardı.